Sửa điều hòa tại láng hạ

Sửa điều hòa tại láng hạ

 

Trình bày các nguyên nhân

Điều hòa chạy ồn

Điều hòa không nhận khiển

Điều hòa không mát

Điều hòa không hoạt động

Sửa điều hòa tại láng hạ

Sửa điều hòa tại láng hạ

Sửa điều hòa tại láng hạ khắc phục

  • Có rất nhiều nguyên nhân dấn tới điều hòa chạy có tiếng ồn ,đầu tiên kiểm tra quạt mặt lạnh có bị kẹt không ,do lâu ngày sử dụng hết dầu bôi trơn cho vòng bi nên gây ra tiếng ồn ,kiểm tra và tra dầu mỡ ,nếu vấn không được thì gọi cho tháo lắp điều hòa tại hà nội  theo số 0989784787 .kiểm tra các đai ốc vít có bị long không ,block có ăn dòng không
  • Nhiều lúc do mắt thần bị bụ bẩn dấn tới không nhận khiển ,lau lại mắt thần vấn không được thì kiểm tra điều khiển có bị hỏng không ,kiểm tra có bị hết pin không ,nếu vấn không thì thay thế mắt thần mới
  • Điêu hòa không mát có nhiều nguyên nhân đầu tiên cấp điện cho máy xem bo nguồn cấp  điện cho block không nếu không thì liên hệ Sửa điều hòa tại láng hạ khắc phục ,nếu có nguồn cấp cho block rồi mà vấn không mát thì kiểm tra tụ kích nguồn ,kiểm tra rơ le tec mích nếu vấn không được thì hỏng block ,nếu block hoạt động rồi mà vấn không mát thì kiểm tra xem gas có bị thiếu không ,nếu thiếu thì bổ sung nếu không thì kiểm tra giàn lạnh có bẩn không ,kiểm tra xem máy có dủ công suất cho phòng không ,kiểm tra là chắn gió có bị lệch không nếu vấn không khắc phục được thì liên hệ cho Sửa điều hòa tại láng hạ theo số 0989784787
  • Điều hòa không hoạt động là do không có nguồn cung cấp , bo mạch bị hỏng ,hoặ block đã bị hỏng liên hệ cho bán điều hòa cũ tại hà nội chung tôi khắc phục hoặ tư vấn

 

Bình luận

Bình luận

Tháo lắp điều hòa tại hà nội © 2015 Điện lạnh Duyên Định
error: Content is protected !!