Sửa điều hòa không điều khiển được

  • Thật là bức xúc khi sử dụng điều hòa mà không điều khiển được ,đó là câu hỏi được rất nhiều người sử dụng đưa ra mà chúng tôi thu thập lại , tại sao lại không điều khiển được? cách khắc phục như thế nào? để cúng tôi sẽ nêu lên nguyên nhân xẩy ra sự cố và cách khắc phục cho các bạn tham khảo

Tại sao điều hòa không điều khiển được ?

Sửa điều hòa không điều khiển được

Sửa điều hòa không điều khiển được

Nguyên nhân điều khiển:

  • Khi điều hòa nhà bạn không điều khiển được thì nguyên nhân hết pin là nguyên nhân đầu tiên ,hãy kiểm tra và thay thế ,khi pin vẫn bình thường kiểm tra tiếp xúc pin có tốt không ,có thể lâu ngày bị hoen rỉ ,chỉ cần đánh sạch tiếp xúc pin là dùng bình thường ,còn khi kiểm tra hai cách trên vấn bình thường thì bạn kiểm tra điều khiển bằng cách bật điện thoại về chế độ máy chụp ảnh ,đem let điều khiển hướng về đầu máy chụp và ấn nếu thấy léo sáng thì điều khiển bình thường còn không thấy léo sáng thì hỏng điều khiển

Nguyên nhân mắt thần:

  • Đầu tiên kiểm tra đã có nguồn 5v dc cung cấp cho mắt thần chưa nếu chưa thì kiểm  tra bo mạch ,nếu có rồi thì thử lau lại mắt thần nếu vấn không được thì thay thế mắt thần khác là được ,nếu vấn không được thì liên hệ cho Sửa điều hòa không điều khiển được  khắc phục

Nguyên nhân bo mạch :

  • Hãy chắc chắn là đã có nguồn điện cung cấp cho mạch ,kiểm tra bo mạch đã có nguồn cho bloock chưa nếu vấn bình thường có thể vi xử lý chưa đưa lệnh cho mắt thần gọi cho Sửa điều hòa không điều khiển được  khắc phục ,hãy liên hệ cho chúng tôi khi bạn cần theo số 0989784787 ngoài ra chúng tôi cung cấp thêm tháo lắp điều hòa tại hà nội

 

Bình luận

Bình luận

Tháo lắp điều hòa tại hà nội © 2015 Điện lạnh Duyên Định
error: Content is protected !!